Round steel link chain making for 30+ years

SHANGHAI CHIGONG INDUSTRIAL CO., LTD

(tegelek polat zynjyr öndürijisi)

Biz hakda

30+ ARYL ÜÇIN ROUND STEEL LINK CHAIN ​​MANUFACTURER, SYITYASAT HER KÖMEK

Tegelek polat zynjyr öndürijisi hökmünde 30 ýyl bäri, zawodymyz dag zynjyryny (esasanam kömür känini), agyr göterijileri we senagat geçirijilik talaplaryny öndürýän Hytaý zynjyryny öndürýän iň möhüm döwürde galyp we hyzmat edýär. polat baglanyşyk zynjyrlary.Hytaýda öňdebaryjy tegelek zynjyr öndürijisi bolmak bilen çäklenmeýäris (ýyllyk üpjünçiligi 10,000T-den gowrak), ýöne üznüksiz döredilmegine we täzeligine ýapyşýarys.

Tegelek polat baglanyşyk zynjyryny götermek, eltip bermek, ýasama çözgütler gerek bolsa ... Biz size elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň